Henkus Schumacher
 
Henkus

Henkus is geboren 31 december 1949 en is dus een Steenbok. Een dubbele Steenbok zelfs!
Geboren en getogen in Den Haag en daarna gewoond in Groningen, Utrecht, Friesland en tegenwoordig Limburg, wat hem goed bevalt.
Een 3 jaar oudere zus, beide ouders inmiddels overleden. Ooit, in de jaren '70, getrouwd geweest.
Een getrouwde dochter, Arina, en een kleinzoon, Damian.
Veel verschillende dingen gedaan in het leven, veel beroepen gehad, wat erg prettig is, omdat het een brede kijk op de wereld heeft gegeven.
De belangrijkste beroepsgebieden waren administratief, grafisch, electriciteit en computers.
Opgegroeid met Jozef Rulof en diens leringen m.b.t. reïncarnatie, karma en het hiernamaals.

 

Het belangrijkste in zijn leven was het ontdekken van de spirituele dimensie van het leven.
Al vanaf zijn jonge jaren had hij een intens verlangen om te weten hoe dingen werken, in elkaar zitten, stoffelijk, maar ook geestelijk. Dit verlangen werd bevredigd door veel te lezen en zijn geestelijke horizon telkens uit te breiden. Eerst d.m.v. Science Fiction, later door de psychologie en religie.
Een omwenteling in zijn leven (in zijn eigen woorden "een geestelijke atoombom") was het in aanraking komen in 1979 met het gedachtengoed van Osho, toen nog Bhagwan Shree Rajneesh geheten. Na het lezen van "Oorspronkelijk gezicht" van Amrito (Jan Foudraine) viel alles op zijn plaats. Een vervreemdend en onbegrijpelijk heelal maakte plaats voor een logisch te begrijpen geheel.
Hij ging met veel enthousiasme groeigroepen doen en mediteren.
Na de dood van Osho in 1990 vond hij een nieuwe (levende) Guru in Adi Da Samraj. Levend, want Osho had hem geleerd: "Dead Guru don't kick ass!" Nou, dat heeft-ie geweten! Adi Da maakte korte metten met z'n ego-neigingen, al is het ego (nog) niet helemaal opgelost.

Sinds 2000 is het focus weer wat verschoven naar het werken met mensen en is na het afronden van de opleiding Transpersoonlijk therapeut van het CGL te Noordbroek een eigen praktijk begonnen onder de naam Therameda.

Met betrekking tot zijn eigen spirituele ontwikkeling zijn het werk van Neale Donald Walsh (de God-gesprekkenboeken) en Advaita van groot belang.
Walsh vanwege de menselijke ontwikkelingskant; de Advaita voor het uiteindelijke samenvallen in BewustZijn.

Met betrekking tot zijn werk als Transpersoonlijk therapeut vindt hij het van belang zowel de weg te kennen als ego (ik doe het zelf wel) als de weg van overgave (Uw wil geschiede). Hierdoor kan hij neutraal blijven in de ontwikkeling van de cliënt.