Spiritual Coaching
 

 

 

 

 

Spiritual Coaching is bedoeld voor mensen die zich specifiek willen ontwikkelen op spiritueel gebied. Als persoonlijkheid hebben ze zich ontwikkelt tot een min of meer stabiel mens en voelen dat er nog een dimensie boven het persoonlijke is, het trans-persoonlijke.

Via een trans-persoonlijke coach die ervaring heeft met dat gebied kan er een weg uitgestippeld worden die aansluit bij de situatie van de persoon en die begint bij de huidige interessen en ideeën.

Het primaire doel zal zijn om door middel van studie en ervaringen te komen tot een beleven van de trans-persoonlijke dimensie, zodat het geen ideeën en theorieën meer zijn, maar op eigen ervaring gestoelde mogelijkheden.

Uiteraard zullen de bekende spirituele begrippen als reïncarnatie, chakra's, Boeddha- of Christusbewustzijn en Verlichting aan bod komen.

Xoelapepel